Tư duy linh hoạt là gì

Thế giới của những người làm phần mềm tồn tại một quy trình sản xuất từ lâu đời. Ở đó, quy trình gồm các bước xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực thi, kiểm tra, và cuối cùng đưa ra sản phẩm cho người dùng sử dụng. Đó là quá trình liên tục, có hệ thống, có trật tự từng bước. Người dùng chỉ nhận được giá trị ở cuối của chu trình sản xuất.

Song song với đó, một cách làm khác, được dân phần mềm gọi là Agile (tức là linh hoạt) giúp phát triển phần mềm theo các vòng lặp, các bước ở quy trình sản xuất phần mềm cũ được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn, cố định. Điều này giúp liên tục đưa ra các giá trị (nhỏ, có thể sử dụng ngay) cho khách hàng. Sự khác biệt trong cách tiếp cận này là giá trị được tạo ra liên tục và trong thời gian ngắn, đón nhận các phản hồi. Điều này giúp tất cả các bên tham gia vào quá trình dự án thích nghi với các thay đổi, đồng ý với nhau về các hiệu chỉnh nhanh và dễ dàng hơn, đón nhận thông tin sớm và kịp thời hơn để ra quyết định.

Young man bungee jumping over river.

Agile – cách tiếp cận linh hoạt này được thiết kế ra từ nhu cầu làm dự án của các công ty phần mềm theo brief (yêu cầu đặt hàng) của khách hàng. Theo cách tiếp cận thứ nhất, khi mất quá nhiều thời gian tập trung xây một giải pháp cho đến cùng, khi release – phát hành thì có thể cả tính năng và công nghệ đều đã lạc hậu so với sự thay đổi quá nhanh chóng của thời thế. Do đó, ngành phần mềm tạo ra cách tiếp cận thứ 2, vừa xây vừa cập nhật vừa hiệu chỉnh vừa tối ưu và mang lại giá trị tức thì.

Sau này, agile đã trở thành một tư duy, cách tiếp cận trong kinh doanh và công việc. Thay vì đổ một chiều như thác từ cấp trên xuống cấp dưới hay từ phòng ban này sang phòng ban kia, chúng ta có thể sử dụng cách tiếp cận cùng nhau đặt vấn đề, cùng bàn bạc giải quyết, tạo ra giá trị tại từng chặng nhỏ, và cùng nhau cập nhật những thay đổi mới nhất vào dự án trong suốt quá trình thực hiện. Với cách tiếp cận này, đội ngũ sẽ làm việc linh hoạt hơn, đội nhóm hơn, giải quyết vấn đề nhanh và cập nhật hơn, và tạo ra giá trị nhanh và nhiều hơn.

Written by thaotrinh