Tạo đối tượng trong C# từ url API hoặc Json String

Lang thang trên mạng tình cờ vớ được bí kíp. Đôi khi trong các dự án các bạn cần tạo đối tượng với dữ liệu từ chuỗi string dạng JSON.

Đơn giản rồi, với 3 bước nho nhỏ sau công việc của các bạn sẽ đỡ hơn rất nhiều:

  1. Vào link http://json2csharp.com/ (lạy giời nó đừng chết sau n times mình dùng)
  2. Paste chuỗi JSON vào (hoặc bạn có thể paste thẳng URL của API vào)
  3. Click Generate và xem kết quả.

Các bạn có thể thử với link này nhé: http://samples.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London,uk&appid=b6907d289e10d714a6e88b30761fae22

Awesome!!! Tưởng không phê mà phê không tưởng.

Ra luôn Class

Good luck and happy coding.

Written by thaotrinh