Scrum Master làm gì trong suốt một ngày?

scrum-master-lam-gi-trong-suot-mot-ngay-thaotrinh.info

Những gì Scrum Master không làm…

Chúng tôi biết Scrum Master là người đóng vai trò quan trọng trong các nhóm Scrum mới, nhưng chính xác thì anh ấy hoặc cô ấy đã bận rộn những gì trong suốt ngày làm việc của mình?

Đối với những người mới bắt đầu, chúng tôi biết Scrum Master không lập kế hoạch phát hành, vì điều đó được thực hiện bởi chủ sở hữu sản phẩm và nhóm. Chúng tôi biết anh ấy không quản lý các nhà phát triển vì nhóm Scrum tự tổ chức; và chúng tôi biết anh ấy thậm chí không phải là người phải chịu trách nhiệm nếu kết quả cuối cùng tệ hại (đó cũng là trách nhiệm của chủ sở hữu sản phẩm).

Nguyên gốc:

For starters, we know the Scrum Master doesn’t plan the release, because that’s done by the product owner and the team. We know he doesn’t manage the developers because the Scrum team is self-organizing; and we know he’s not even the guy who’s accountable if the end result sucks (that’s the product owner too).

Vậy Scrum Master làm gì?

Nếu chủ sở hữu sản phẩm giống như người đứng đầu đưa ra quyết định và nhóm Scrum giống như cơ quan thực hiện kế hoạch của bạn, thì Scrum Master có thể được coi là mắt xích giữ mọi thứ lại với nhau và vận hành nhịp nhàng.

Nói một cách đơn giản hơn, Scrum Master đảm nhận các vai trò quản trị, huấn luyện và lãnh đạo giúp cho việc phát triển theo Scrum trở nên khả thi. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ thường dành những ngày của mình:

 • Tạo điều kiện cho (không tham gia) hoạt động hàng ngày;
 • Giúp nhóm duy trì biểu đồ burndown của họ;
 • Thiết lập retrospectives (hồi tưởng), đánh giá sprint hoặc các buổi lập kế hoạch sprint;
 • Bảo vệ nhóm khỏi bị gián đoạn trong suốt sprint;
 • Loại bỏ các chướng ngại vật ảnh hưởng đến nhóm;
 • Hướng dẫn chủ sở hữu sản phẩm thông qua kỹ thuật sử dụng user story;
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa nhóm Scrum và chủ sở hữu sản phẩm;

Lưu ý rằng hầu hết mọi thứ liên quan đến Scrum sẽ được Scrum Master đóng vai trò là “Facilitator” xử lý, hoặc lúc này Scrum Master có thể tạo ra một tình huống mà họ có thể cung cấp các hướng dẫn chi tiết cho nhóm làm việc. Điểm quan trọng ở đây chỉ ra rằng, nhóm phát triển không nên quan tâm quá mức vào quy trình Scrum, mà họ nên tập trung vào công việc phát triển phần mềm. Tương tự như vậy, chủ sở hữu sản phẩm có thể tiếp tục trau dồi các nhu cầu kinh doanh với sự tin tưởng rằng Scrum Master sẽ nhắc nhở cô ấy ở những sự kiện chính, quan trọng như sprint review. Scrum Master đề cao những nhiệm vụ này để đảm bảo rằng quy trình Scrum không cản trở tiến trình làm việc của nhóm.

Vậy chúng ta có cần một Scrum Master không?

Mặc dù những nhiệm vụ này thường đủ để khiến ai đó bận rộn cả ngày, nhưng không phải mọi Scrum Master đều “chỉ” là Scrum Master. Một số nhóm có thể chọn một nhà phát triển hoặc kiểm thử viên để trở thành Scrum Master cho nhóm, vì họ không cảm thấy vị trí này xứng đáng với nhân sự toàn thời gian. Dựa trên các nhiệm vụ mà Scrum Master thực hiện, nhóm của bạn có thể hoàn thành mà không cần một cá nhân chuyên trách nếu:

 • Chủ sở hữu sản phẩm của bạn biết mọi thứ về khách hàng và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhóm phát triển mà không cần Scrum Master hướng dẫn.
 • Nhóm nhà phát triển của bạn có văn hóa giao tiếp mạnh đến mức các cuộc họp hàng ngày là không cần thiết và nếu có thêm các cuộc họp thì chỉ làm tăng chi phí vận hành.
 • Biểu đồ burndown và các tạo tác khác được duy trì tự động và không tạo ra bất kỳ chi phí nào cho nhóm phát triển.
 • Nhóm hoạt động không bị phân tâm và có thể dễ dàng tự mình loại bỏ mọi trở ngại.

Việc một nhóm trưởng thành như vậy chọn một Scrum Master từ bên trong là điều hợp lý, nhưng mức độ gắn kết cao này không có khả năng từ các tổ chức mới bắt đầu. Cho dù nhóm của bạn có chuyên môn đặc biệt hay không, vai trò Scrum Master vẫn rất quan trọng vì nó hoạt động như một bộ đệm giữa nhóm và bất kỳ quy trình nào mà Scrum có thể tạo ra.

Làm một chén trà đã nhỉ.
Bây giờ chúng ta đã tìm ra Scrum Master làm gì cả ngày, đây là một số điểm chính:

 • Đảm nhận các vai trò quản trị, huấn luyện và lãnh đạo để việc triển khai Scrum là khả thi.
 • Đảm bảo quy trình Scrum không cản trở công việc của nhóm.
 • Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm có thể tập trung vào việc bàn giao phần mềm đúng thời hạn.

Lược dịch scrumhub

Written by thaotrinh