Git hướng dẫn cơ bản cho người mới

Đến thời điểm hiện tại thì git không còn xa lạ gì với nhiều người. Tuy nhiên nếu bạn là người mới tiếp cận với  git thì bài viết này có lẽ dành cho bạn 🙂

 

Bước 1: Cài đặt

Tải về cho OSX

Tải về cho Windows

Tải về cho Linux

Tạo một repository mới

Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ dòng lệnh sau

 git init

Sao chép (clone) một repository

để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy sử dụng dòng lệnh sau:

git clone /đường-dẫn-đến/repository/

Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:

git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

Quy trình làm việc

Thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba “trees” được duy trì bởi git. đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.

git-thao-trinh.info_-300x107

 

Thêm (add) & commit

Bạn có thể đề xuất thay đổi (thêm nó vào chỉ mục Index) bằng cách

git add <tên-tập-tin>
git add *

Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản. Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng

 

git commit -m "Ghi chú Commit"

Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD, nhưng chưa phải trên thư mục remote.

 

Đẩy (push) các thay đổi

Thay đổi của bạn hiện đang nằm tại HEAD của bản sao cục bộ đang làm việc. Để gửi những thay đổi đó đến repository remote, bạn thực thi

git push origin master

Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.

Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó với

git remote add origin <máy-chủ>

Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn

 

Nhánh

Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là nhánh “mặc định” khi bạn tạo một repository. Sử dụng các nhánh khác tri đang trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master một khi đã hoàn tất

branches-thaotrinh.info_-300x107

Tạo một nhánh mới và đặt tên là “feature_x” và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách

git checkout -b feature_x

 

trở lại nhánh master

git checkout master

 

và… xóa nhánh feature_x đó lần nửa

git branch -d feature_x

 

Một nhánh không có giá trị với các nhánh khác trừ khi bạn đẩy nhánh đó đến remote repository

git push origin <nhánh>
Written by thaotrinh