“…for drinkers, for thinkers”

thaotrinh.info__for-drinkers-for-thinkers

Ở những chỗ yêu rượu, người ta không uống cho say khướt, đôi khi người ta uống để suy ngẫm,

“…for drinkers, for thinkers”.

Và thỉnh thoảng, tôi cũng muốn ghi lại vài điều suy tưởng:

– khi một người nói mà bạn rất hiểu, rất tâm đắc, ấy là về kiến thức và nhận thức người ta hơn bạn một chút.
– khi một người nói mà bạn cảm thấy có lý, nhưng một thời gian ngắn sau bạn mới hiểu và tin, ấy là người ta đã hơn bạn rất nhiều,
– khi một người nói mà bạn chẳng hiểu gì, rất lâu sau bạn mới ngộ ra, ấy là vì người ta đã bỏ xa bạn về kiến thức và nhận thức,
– khi một người chẳng nói gì với bạn, bạn chỉ thấy sự tầm thường, nhưng rất rất lâu sau bạn mới hiểu những điều người ấy làm, ấy là vì họ đã ở tầng nhận thức khác.

Mà ở đời, những người như vậy lại không phải là số đông. Nên nếu ngay lúc này, bạn thấy cả cộng đồng đổ dồn theo một cái gì đấy, các bạn nên bình tâm suy nghĩ lại, nhỉ?

Thay đổi từng chút thế thôi, để thu ngắn lại được khoảng cách về nhận thức, theo tôi thế đã một thành tựu lớn trong đời rồi.

Written by thaotrinh