Từ lời mở đầu một cuốn sách

Đọc cha giàu cha nghèo ngay từ đầu sách đã nói về một người có 2 người cha. Vậy có 2 người cha thì có điều gì đặc biệt. Như lý giải của tác giả, 2 người cha với 2 suy nghĩ khác nhau giúp tác giả có nhận thức về vấn đề theo 2 cách khác nhau, bởi vậy thay vì “nghe theo” hoặc “phản đối” tác giả có may mắn học được cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ.

Chà việc này không có nghĩa là một đứa trẻ cần 2 ông bố để phát triển bản thân. Bố và mẹ chính là 2 người cha của đứa nhỏ. 2 cách nhìn cuộc sống, 2 sự quan tâm tuy khác nhau nhưng đều mang lại giá trị cho đứa trẻ. Bởi vậy, bố và mẹ vẫn luôn cần học hỏi không ngừng để có thể truyền tải những thông điệp tốt nhất. Đừng ngừng phát triển bản thân, bởi không chỉ ngăn chặn bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn còn đang không cho con cái bạn một cơ hội tốt hơn khi bước vào cuộc sống.

Hãy xem xét 2 mệnh đề:
Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu.
Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu.

Vậy cái nào mới là đúng?

Vài lời đầu tiên khi đọc cha giàu cha nghèo.