Tri thức thu lượm được

Note lại vài trang web hay hay, sau này lấy đó làm tư liệu. Đáng lẽ việc này phải làm từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao đến giờ mới bắt tay thực hiện. Danh sách sẽ không có thứ tự ưu tiên, chỉ là nhớ ra thứ gì, hoặc tình cờ gặp lại thứ gì đó thì sẽ note lại.

Photo

Đầu tiên, là https://photos.tinhte.vn/ là nơi tinhte chia sẻ photos.
Nói về photo chút, chụp ảnh với nhiều người nó là một thú chơi, với nhiều người khác đó là sở thích và đam mê. Mê tới mức nghe tiếng xoạch xoạch khi bấm máy là đã “phê” rồi.

Lâu rồi mình cũng không chụp ảnh một-cách-tử-tế. Tức là chụp ảnh mà muốn bức ảnh kể một câu chuyện. Có một dạo chụp vì ham thích kĩ thuật và “đồ chơi” tức là máy (body) và ống kính (lens). Nhưng sau rồi cũng bỏ. Hồi đó biết nhiều kĩ thuật, nhưng ảnh ít có hồn. Có chụp cảnh thì dễ truyền tải câu chuyện hơn, nên chụp khá nhiều “cảnh”, nhất là Hà Nội đêm.

Blog

Blog khoa học của giáo sư John Vu,  http://science-technology.vn/

Ngoài khoa học ra, giáo sư là người viết nhiều về định hướng, tư duy, và có nhiều tư tưởng về việc truyền đạt tri thức. Recommend nên ghé thăm nếu bạn là người có growth mindset.