Tool get truyện cho kindle

Rảnh rỗi ngồi làm cái tool cho anh em cùng đam mê kéo sách về đọc chơi (thực ra là phục vụ con kindle của mình là chính). Sẽ update dần các web nhiều truyện cho ae.

Các chức năng chính:

- Download truyện xuất ra file: docx

Sites hỗ trợ:

- Bạch ngọc sách (https://bachngocsach.com/reader/)

Link down tools: 

https://www.dropbox.com/s/2u4lgw8sy9e0b4m/BNSCrawl-1.0-SNAPSHOT.jar?dl=0

Hướng sử dụng:

01. Bạch ngọc sách
– Vào phần reader chọn sách cần download
– Link truyện có dạng: https://bachngocsach.com/reader/1q84

02. isach.info
– Vào isach.info tìm link truyện có dạng https://isach.info/story.php?story=nha_gia_kim__paulo_coelho

Written by thaotrinh