The Chicken and the Pig

Đây là câu chuyện thường được nhắc đến trong scrum về gà và lợn.

Một ngày đẹp trời, Gà quyết định nó và Lợn nên mở một nhà hàng.

Lợn hào hứng với ý tưởng này, nó nói: “Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ trờ thành doanh nhân Lợn. Thành thật mà nói, tôi chán ngấy khi làm việc cùng lão nông dân rồi. Oh, nhưng mà chúng ta sẽ đặt tên nhà hàng là gì?”

Gà suy nghĩ, sau đó cào, mổ vào vết bẩn và đưa ra gợi ý: “Thịt lợn xông khói và trứng”.

Oh khônggggg. Tôi sẽ committed. Còn bạn chỉ involved. (ý là muốn có thịt-xông-khói thì phải thịt Heo, còn gà chỉ cần đẻ trứng. Kẻ làm chơi, người làm thật).

Điểm khác biệt giữa Commitment-sự cam kết và Involvement-tham gia.

Ý tưởng ban đầu là các thành viên nhóm phát triển và Scrum Master đã cam kết, nhưng chủ sở hữu sản phẩm chỉ tham gia. Nó được sử dụng để “claim” rằng PO không nên tham gia (hoặc thậm chí tham dự) scrum hàng ngày.

Tôi không bao giờ thích cách nghĩ đó. Nó thiết lập một sự phân chia không cần thiết giữa nhóm và chủ sở hữu sản phẩm. Hơn nữa, ai có thể cam kết với sự thành công của một dự án hơn là chủ sở hữu sản phẩm, người đôi khi được gọi một cách văn vẻ là “một cổ nhiều tròng”.

Dịch từ nguồn