Trình soạn thảo vi là một trình soạn thảo văn bản chạy trên terminal rất phổ biến trên các máy tính kiểu UNIX, trong đó có Mac OS X và Linux. vi editor được sử dụng nhiều như vậy là vì nó tương thích với hầu hết các terminal, và để thao tác với vi editor, bạn chỉ cần sử dụng các phím abc thông thường, không cần dùng các phím đặc biệt như Ctrl, Alt, Command hay các phím Fn có thể khác nhau ở từng loại máy.Continue reading