Tag Archives: macos

How to Install PHP 7 on MacOS

Download and Install PHP on macOS The latest version of macOS Sierra ships with PHP 5.6 and similarly OSX 10.11 El Capitan with PHP 5.5, OSX 10.8 Mountain Lion ships with PHP version 5.3. The latest version of PHP 7.2 is available to install. The below steps to help you to install PHP 7.2 or […]

Cài đặt và cấu hình Apache, MySQL trên macos

OSX 10.10 Yosemite được cài đặt sẵn Apache 2.4. Để khởi động web server, các bạn chỉ việc mở Terminal (/Applications/Utilities/Terminal) và gõ: sudo apachectl start Tương tự khi muốn restart và stop Apache sudo apachectl stop sudo apachectl restart Sau khi start Apache, bạn có thể mở trình duyệt lên và gõ thử localhost sẽ xuất hiện […]