Sự sáng tạo là từ đâu?

Câu trả lời là cuộc sống, everything.

Thấy một bạn lái xe be chạy qua với tiếng xích xè xè. Chợt nghĩ nếu be tặng các gói bảo dưỡng cho tài xế khi đạt số cuốc, đạt số km, đạt tỉ lệ rate trên tháng thì sao nhỉ.

Cộng tác  với các trung tâm bảo dưỡng, chia lợi ích, tăng phúc lợi cho tài xế. Cuộc chiến giành thị phần sẽ không chỉ là bài toán kinh doanh, mà còn rất nhân văn nữa. Xe tốt thì an toàn, hẳn rồi.

Đọc lối sống tối giản của người Nhật cũng học luôn được bài học kinh doanh mới. Hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng cũng có thể thúc đẩy họ mua hàng.