Scrum việc học scrum

Ở học viện Agile mình thấy mọi người có eduScrum. Thấy cũng hay hay nên áp dụng luôn cho bản thân với kế hoạch 66 ngày thay đổi thói quen.
Kế hoạch bao gồm 66 ngày tìm hiểu về agile và scrum.
Trong đó chia nội dung làm 3 phần.

  • Đọc sách và tìm hiểu.
  • Học 1 khóa đào tạo bài bản.
  • Viết blog về Scrum.
Written by sakila