Mật mã tây tạng

Quay trở về mốc thời gian Công nguyên, vào năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong đợt tàn sát ấy, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở đó họ dựng lên một ngôi thần miếu, đặt tên là Bạc Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ẩn chứa biết bao báu vật Phật gia đã hoàn toàn biến mất trong lớp bụi lịch sử…

 

 

Định viết về nhiều thứ, nhưng lại chọn viết về sách.

Ngoài các tình tiết rất “truyện” thì Mật mã tây tạng chứa một kho khổng lồ kiến thức về văn hóa, lịch sử và tôn giáo ở vùng đất Tây Tạng quanh năm hiểm trở núi tuyết.

Một tác phẩm không thể không đọc nếu bạn là người yêu sách, và muốn tìm hiểu văn hóa của vùng đất này.

Link giới thiệu đọc online ở isach

Link ebook nhét vô kindle

 

Written by thaotrinh