Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress – 2017

Dạo gần đây mới làm việc thêm với wordpress, thấy nó cũng thú vị nên muốn làm cái tutorials vừa để chia sẻ vừa để note lại những gì mình thu lượm được.

Do series này sẽ tập trung vào việc lập trình một theme WordPress nên các kiến thức cơ bản như HTML và CSS mình sẽ không nói qua. Khuyến khích các bạn nên có các kiến thức như:

  • HTML cơ bản
  • CSS cơ bản
  • PHP cơ bản
  • Cách tra cứu WordPress Codex

Và công cụ, thì các bạn cần chuẩn bị:

  • XAMPP hoặc một localhost nào đó đã có cài đặt sẵn WordPress
  • Theme Unit Test (Import file .xml vào, cách import các bạn có thể xem thêm trên internet).
  • Cài đặt plugin Developer và kích hoạt các module như Debug Bar, Debug Bar Console, Debug Bar Extender, Monster Widget và Simply Show IDs. Mở file wp-config.php lên và sửa WP_DEBUG thành true.
  • Một editor hoặc IDE mà bạn quen sử dụng để viết code. Khuyến khích Sublime Text vì nó nhẹ.
  • Về trình duyệt mình khuyến khích bạn dùng Google Chrome hoặc Firefox.

Khởi động sơ sơ vậy. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Nếu rồi thì hãy xem tiếp phần kế để bắt đầu nhé, còn nếu chưa sẵn sàng thì cũng bắt đầu luôn. 😀

Phần 1: http://thaotrinh.info/lap-trinh-theme-wordpress-p1-cau-truc-theme-wordpress/