Định luật của nhà toán học Abraham Wald

Hồi Chiến Tranh Thế Giới thứ 2, người Mỹ quyết định bọc thêm thép cho máy bay của họ.
Ban đầu họ quan sát các vết đạn trên thân các máy bay trở về, chỗ nào nhiều vết đạn sẽ được bọc thêm thép. Nhưng số lượng máy bay bị bắn rơi vẫn ko giảm. Hóa ra là họ đã bị nhầm theo logic thông thường!

Chính những chỗ không có vết đạn, mới cần bọc thép.

Tại sao, vì những máy bay trở về, dù dính bao nhiêu vết đạn ở những chỗ đó, thì nó vẫn trở về. Còn chính những máy bay bị dính đạn ở những chỗ còn lại, mới là một đi không trở lại. Vậy, thay vì bọc thép vào những chỗ máy bay bị dính nhiều đạn, họ chỉ cần chừa đúng những chỗ đó ra, ko cần bọc thép.

Y như rằng số lượng máy bay tử nạn giảm đi đáng kể.

Cái này sau đó được đặt tên thành một định luật để áp dụng. Định luật của nhà toán học Abraham Wald.

Written by thaotrinh