Danh mục kiểm tra Product Owner

Đối với những nhóm mới áp dụng scrum, các vai trò và công việc trong scrum là khá mới. Để giúp các bạn dễ dàng bắt đầu và biết được công việc cụ thể của mình trong từng thời điểm, hãy sử dụng các danh mục kiểm tra được đính kèm sau đây (check list) như một gợi ý và hướng dẫn cơ bản nhất.

Danh mục kiểm tra của PO bao gồm:

Kiểm tra hàng ngày

  1. Đã làm rõ yêu cầu sản phẩm cho Nhóm Phát triển (nếu có).
  2. Đã làm mịn các hạng mục product backlog, đặc biệt các hạng mục ở trên.

Kiểm tra theo sprint

  1. Đã làm việc với các bên liên quan để cập nhật các kì vọng mới về sản phẩm.
  2. Đã sắp xếp các hạng mục trong product backlog để đảm bảo tối ưu hoá ROI.
  3. Đã làm mịn các hạng mục của product backlog.
  4. Đã xác định các tiêu chí chấp nhận cho các hạng mục sẽ phát triển trong sprint tới.
  5. Đã tham gia lập kế hoạch sprint để trình bày về tổng quan sản phẩm, từng hạng mục sẽ làm trong sprint tới và giải đáp mọi thắc mắc về yêu cầu trong lập kế hoạch sprint.
  6. Đã tham gia và đưa phản hồi trong sơ kết sprint.

Nguồn: Trích nội dung sách “Cẩm nang Scrum”