Change wordpress theme using database

Nghe tiêu đề có vẻ nguy hiểm. Thực ra là không có gì cả. Nếu là một người thích tìm kiếm những thứ thú vị và mới mẻ chắc hẳn đã đôi lần bạn thay đổi theme cho websites wordpress của mình. Trong một lần thay đổi theme và dính lỗi, websites của mình chỉ hiển thị 1 màu trắng xóa, không vào được trang quản trị. Làm thế nào ta?

Ở đây mình có 2 cách muốn chia sẻ với các bạn.

Cách 1: Dài dòng 1 chút

B1. Bạn mở trang quản trị phpMyadmin ra (hoặc 1 phần mềm GUI nào đó có hỗ trợ việc thao tác xử lý với DB), tìm tới database mà websites đang trỏ đến.

2-select-database

B2. Mở bảng wp_option

3-select-options-table

 

B3. Tìm đến 2 row templatestylesheet thay đổi giá trị option_value thành tên theme mà bạn muốn sử dụng ví dụ twentythirteen

B4. Lưu lại thay đổi và tận hưởng kết quả 🙂

Cách 2: Ngắn gọn hơn

B1. Giống cách 1. Bạn bắt buộc phải vào được nơi quản trị DB

B2. Chạy query update db

UPDATE wp_options SET option_value='default' WHERE option_name='template' OR option_name='stylesheet' LIMIT 2;