Category Archives: Database

How to Install SQL Server on a Mac

Here I’ll show you how to get SQL Server 2017 up and running on your Mac in less than half an hour. And the best part is, you’ll have SQL Server running locally without needing any virtualization software. Prior to SQL Server 2017, if you wanted to run SQL Server on your Mac, you first […]

Cài đặt và cấu hình Apache, MySQL trên macos

OSX 10.10 Yosemite được cài đặt sẵn Apache 2.4. Để khởi động web server, các bạn chỉ việc mở Terminal (/Applications/Utilities/Terminal) và gõ: sudo apachectl start Tương tự khi muốn restart và stop Apache sudo apachectl stop sudo apachectl restart Sau khi start Apache, bạn có thể mở trình duyệt lên và gõ thử localhost sẽ xuất hiện […]