All posts by thaotrinh

“…for drinkers, for thinkers”.

Ở những chỗ yêu rượu, người ta không uống cho say khướt, đôi khi người ta uống để suy ngẫm, “…for drinkers, for thinkers”. Và thỉnh thoảng, tôi cũng muốn ghi lại vài điều suy tưởng: – khi một người nói mà bạn rất hiểu, rất tâm đắc, ấy là về kiến thức và nhận […]

#22daypushupchallenges

Rủ rê ae công ty tham gia cái challenge push up để rèn luyện sức khoẻ, tập cho ae thói quen commit với bản thân và… mục đích xấu xa cuối cùng là tăng động lực cho ae tới công ty! Thế mà cuối cùng người mất động lực đầu tiên lại là mình. Chán […]

Mật mã tây tạng

Quay trở về mốc thời gian Công nguyên, vào năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong đợt tàn sát ấy, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở đó họ dựng lên một ngôi thần miếu, đặt tên là Bạc Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ẩn chứa biết bao báu vật Phật gia đã hoàn toàn biến mất trong lớp bụi lịch sử…

Follow the man

But first, let’s look at how these meetings usually goes… You gather your team in the meeting room… ….. everyone’s sitting ’round the conference table.​ You start by drawing some columns on the whiteboard ::: What was good? | What was bad? | What do we want more of? Then you ask the group to fill in […]