Monthly Archives: March 2019

Nhích từng chút một

Gã lái xe tốt, hẳn rồi. Thi thoảng vì lái xe tốt, hắn có thời gian rảnh trên đường để suy nghĩ. Đôi khi là chuyện lớn, có lúc lại chuyển chẳng đâu vào đâu. Hôm rồi dừng đèn đỏ, thấy xe bên cạnh cố nhích từng tý, len vào mấy khoảng trống. Ở một […]