Monthly Archives: January 2018

CSS thần thánh

Tôi biết rằng có rất nhiều lập trình viên nói rằng họ ghét làm việc với CSS. Với kinh nghiệm của tôi, điều này đến như một kết quả của việc không dành thời gian để học CSS một cách nghiêm túc. CSS không phải là một ngôn ngữ “đẹp nhất” (prettiest), nhưng nó lại […]