Tôi biết rằng có rất nhiều lập trình viên nói rằng họ ghét làm việc với CSS. Với kinh nghiệm của tôi, điều này đến như một kết quả của việc không dành thời gian để học CSS một cách nghiêm túc.

CSS không phải là một ngôn ngữ “đẹp nhất” (prettiest), nhưng nó lại thành công trong việc khiến các trang web trở nên lộng lẫy hơn, đẹp hơn trong suốt 20 năm qua. Điều này cũng đáng phải suy ngẫm chứ nhỉ mấy bạn Web developer?

Continue reading