Monthly Archives: October 2016

Xử lý lỗi không hiển thị icon close trong jquery dialog

Trong quá trình làm việc với Jquery dialog có lần mình đã gặp trường hợp khi hiển thị dialog box thì thiếu mất icon close Sau khi debug thì mình thấy code của mình sau khi generated bởi jquery khác với demo trên trang chủ Code của mình <div class="ui-dialog-titlebar ui-widget-header ui-corner-all ui-helper-clearfix"><spanid="ui-id-2" class="ui-dialog-title">Title <button […]