Monthly Archives: December 2015

Danh ngôn

1. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn: Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng. Câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã […]